Poster Sunum Programı

24. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ POSTER SUNUMLARI
11.09.2018 - Saat : 09.30 - 13.00
Ferruh Aşçı
Sanayi Atık Suyundan İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa'da Pb Toleransının Belirlenmesi
Sinem Kaptan
Phaseolus vulgaris’in Fasulye Tohumlarının Çimlenmesi Ve Gelişimi İle Tek Hücreli Tetrahymena thermophila’nın Hücre Bölünmesine Manyetik Alanın Etkisinin Belirlenmesi
Handan Uysal
Triterpenlerden Stigmasterol’ün İn vivo Kronik Toksisitesi
Serkan Kükrer
Zerveli Çayı (İnebolu, Kastamonu) Yüzey Suyundaki Ağır Metal Konsantrasyonlarının Çevresel Açıdan Değerlendirilmesi
Sultan Cansu Ilgın
Kanser Hastalığında FTIR Testleriyle Moleküler Mekanizmanın Anlaşılması
Handan Uysal
“Süper Sebze” Semizotu’nun Permetrin ile Bio-Etkileşimi
Zeynep Ezgi Kurban
Eisenia fetida (Kırmızı Kaliforniya Solucanı) Sölom Sıvısının Ekmek Küfü Üzerindeki Antifungal Etkisinin İncelenmesi
Vedat Görmez
Sinop İli Tephritinae (Diptera: Tephritidae) Faunası Üzerine Araştırmalar
Adile Akpınar
Gaziantep Nar Bahçesi Örümcek (Araneae) Popülasyonları
Vedat Görmez
Samsun İli Terellinae (Diptera: Tephritidae) Faunası Üzerine Araştırmalar
Mürşit Ömür Koyuncu
Adıyaman İli Pyralidae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar
Zeynep Demir
Saponinlerin Antioksidan Etki Mekanizmalarının Araştırılması
Murat Kütük
Kahramanmaraş İli Crambidae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar
İrem Kırış
Doğal Bir Alkoloid’in Alzheimer Hastalığı Üzerinde İyileştirici Etkisinin Proteomik Yöntemlerle Araştırılması
Merve Karayel Başar
5XFAD Transgenik Fare Modelinde Tedaviye Yönelik Doğal Bileşiklerin Proteomik Yöntemler ile Araştırılması
Filiz Aslan
Bazı Calliphorinae (Diptera: Calliphoridae) türlerinin spermateka morfolojisi üzerine taksonomik değerlendirilmesi: Bir elektron mikroskobu çalışması
Ebru Kılıç
Bazı Meyve Sineği (Diptera: Tephritidae) Türlerinin Spermateka Morfolojileri Üzerine Elektron Mikroskobu Çalışması
Merve Karayel Başar
YAC128 Transgenik Fare Modelinin Beyin Dokusundaki Protein Değişikliklerinin MALDI-MS Görüntüleme Tekniği İle Belirlenmesi
Gülgün Gündüz
Çörek Otu (Nigella sativa) Yağının Caenorhabditis elegans’ta In Vivo Etkileri
Özlem Gülmez
Bazı Fungusların Farklı Besiyerlerindeki Tek Hücre Protein (THP) Miktarlarının Belirlenmesi
Hatice Tekoğul
İzmir Körfezi ve civarında Palaemonidae (Crustacea, decapoda) familyası türlerinin biyo-ekolojik özellikleri
Hatice Tekoğul
Türkiye’de Bulunan Bazı Ekonomik Kabuklu Su Canlıları Üzerinde Araştırmalar
Eda Baykal Sarı
Aspergillus niger Katalazının Üretimi ve Saflaştırılması
İrem Kırış
Alzheimer, Parkinson ve Huntington Transgenik Fare Modellerinde Nörodejenerasyon Gelişiminde Ortak ve Özgün Protein Yolaklarının MALDI-Görüntüleme ile Belirlenmesi
Özge Atcı
Apc Tümör Baskılayıcı Geninin C2C12 Hücre Hattında CRISPR/Cas9 Sistemi İle Hedeflenmesi
Hazal Yılmaz
Entomopatojen Fungus Olan Paecilomyces fumosoroseus Sporlarının Tenebrio molitor Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Fatma Turna Demir
Kadmiyum selenit kuantum zerreciklerinin genotoksik etkilerinin insan lenfoblastoid (TK6) hücrelerinde Comet Yöntemi ile araştırılması
Müge Özdemir
Entomopatojen Fungus Paecilomyces fumosoroseus Sporlarının Galleria mellonella Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
İrem Çelebier
Çeşitli Boyutlardaki Altın Nanopartiküllerin C. albicans, E. coli ve Pseudomonas spp. Suşları Üzerindeki Antimikrobiyal Etkisinin Araştırılması
Öznur İrem Yayalar
Atık Karides Kabuklarından Elde Edilen Kitosan Maddesinin Klinik İzolatlar Üzerinde Etkisinin XTT Yöntemiyle İncelenmesi
Irmak Dal
Biberiye Yağının Pseudomonas spp. ve Candida albicans Mikroorganizmaları Üzerine Etkisi
Nilay Gülperçin
Aspat (Strobilos) Antik Kenti ve Çevresi (Bodrum, Muğla)’nin Malakofaunası (Mollusca: Stylommatophora)


12.09.2018 - Saat : 09.30 - 13.00
Mustafa Oskay
Aktinomisetler için Koloni PCR Optimizasyonu
Onur Karadal
Kenyi Çiklitlerde (Maylandia lombardoi) Larval ve Prejüvenil Gelişim Evrelerinin Belirlenmesi
Mustafa Oskay
Zirai-Endüstriyel Atıklar Kullanılarak Aureobasidium pullulans ile Poligalakturonaz Üretimi: Fermentasyon Koşullarının Optimizasyonu
Anıl Işık
Arı Sütünün Farklı Konsantrasyonlarının Pseudomonas spp. ve Candida albicans Üzerine Etkisi
Meltem Ulusoy
Atık Karides Kabuklarından elde edilen Kitinin Beauveria bassiana tarafından parçalanması
Gülşah Bayram
Örencik Göleti (Kahramankazan/Ankara) ve Çevresinde Yayılış Gösteren Endemik Bitkiler ve Tehlike Kategorileri
Umut Kovancılar
İhracatı Yapılan 920C’de 2 Dakika Steril Edilmiş Bilye Kekik Örneklerinin Mikrobiyolojik Yüklerinin İncelenmesi
Mehtap Güler
Aydos Dağı (Ankara) Çevresinde Yayılış Gösteren Endemik Bitkiler ve Tehlike Kategorileri
Nurten Kaderoğlu Ersoy
Bitkilerde Bulunan Naringin Flavonoidinin DNA Koruyucu Aktivitesi.
Metin Kertmen
Malachite Green Boyar Maddesinin Saccharomyces cerevisiae Biyokütlesi Üzerine Biyosorpsiyonunun Araştırılması
Nurten Kaderoğlu Ersoy
Bitkilerde Bulunan Quercetin Flavonoidinin Antioksidan Aktivitesi
Soner Savaşer
Cinderesi Baraj Gölü Koliform Miktarının Aylık Değişimi
Vural Efe
Sultani Çekirdeksiz Üzüm (Vitis vinifera L.) Çeşidinde Sorun Olan Kurşuni Küf (Botrytis cinerea) Çürüklüğünü Kontrol Etmede Limon Kabuğu (Citrus limon (L.) ) ve Nar Kabuğunun (Cortex Granati fructuum) Kullanılması.
Behlül Güler
Küresel İklim Değişikliğine (Kuraklık) Karşı Türkiye Çayırlarının İyileşme Kapasitesi: Manisa Örneklemi
Alev Haliki Uztan
İzmir Çamaltı Tuzlasından izole edilen halofilik Halobacillus locisalis bakterisinde karotenoid eldesi ve tiplendirmesi
Behlül Güler
Küresel İklim Değişikliğinin (Kuraklık) İstilacılık Üzerinde Etkisi: Senecio inaequidens DC. ve Lupinus polyphyllus Lindl.
Dilek Şeker
Atık Sulardan BALOs (Bdellovibrio ve benzeri organizmaların) İzolasyonu ve Konakçı Bakteri Spesifikasyonu
Zeynep Kızılelma
İzmir Körfezi Kıyılarındaki Deniz Çöplerinin Miktarı ve Kompozisyonu
Dilek Şeker
BALOs Habitatları ve Ekolojik Önemi
Melis Bayraktaroğlu
Mikrobiyal Lipaz Adsorpsiyonu için Manyetik Nanopartiküller
Gamze Turgay İzzetoğlu
Tavuk Embriyosunda Kalp Ventriküllerinin ve Purkinje Hücrelerinin Histokimyasal Olarak Gösterilmesi
Özlem Gülmez
Yenilebilir Mantar Türlerinin (Pleurotus eryngii, Pleurotus sajor-caju, Pleurotus citrinopileatus) IAA Üretimlerinin Belirlenmesi
Murat Gürsoy
Türkiye’de Yayılış Gösteren Endemik Muscari mirum Speta ve Muscari massayanum Grunert (Asparagaceae) Türlerinin Morfolojik Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması
Yücel Başımoğlu Koca
Yoksorrun 5EC (Hexythiazox) Uygulamasını Takiben Zebra Balığı Barsak Dokusundaki Histolojik Değişiklikler
Serdar Koca
Aiolopus strepens (Latreille,1804) (Acrididae)’nin Karyotip Analizi
Mustafa Yamaç
Düzkır Mağarası’ndan (Aladağlar, Niğde) İzole Edilen Aktinomiset İzolatlarının Fenol Toleransı, Enzim Üretimi ve Boya Dekolorizasyon Kapasitelerinin Belirlenmesi
Didem Şentürk
Kafeinin Sıçan Beyni Hipokampüs ve Serebellum Bölgelerinde Meydana Getirdiği Moleküler Değişikliklerin FT-IR Spektroskopisiyle İncelenmesi
Verbascum
Verbascum sp. (Scrophulariaceae) Bitkisi Altı Bir Döküntü ve Toprak Örneğinden Tespit Edilen Rafignatoid (Acari: Raphignathoidea) Akarların Populasyon Yoğunluğu
Dilan Yıldırım
Tonik-Klonik Epileptik Nöbetlerin Sıçan Sağ ve Sol Beyin Hemisferlerindeki Etkilerinin FT-IR Spektroskopisi ile İncelenmesi
Fulya Ocak
Probiyotiklerin İnsan Sağlığındaki Önemi
Cüneyt Akdeniz
Arabinoksilana Spesifik Ksilanaz B’nin Homolog Ekspresyonu ve Yüksek Verimde Eldesi
Özlem Abacı Günyar
Mikotoksin Üreticisi Endofungal Bakteriler