Kurullar

Kongre Onursal Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Kemal ÇELEBİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Kamil KOÇ
Biyoloji Bölüm Başkanı
Kongre Sekreterleri
Prof. Dr. Levent ŞIK
Prof. Dr. Fatih KALYONCU
Doç. Dr. Beyhan GÜRCÜ
Doç. Dr. Evrim KAYA
Dr. Öğr. Üyesi Berrin TUĞRUL
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Abdurrahman Üsame TAMER
Prof. Dr. Yasin ALTAN
Prof. Dr. Kemal YILDIZ
Prof. Dr. Ergün TAŞKIN
Prof. Dr. Erdal BALCAN
Prof. Dr. Mustafa OSKAY
Doç. Dr. Oğuz KURT
Doç. Dr. Ersin MİNARECİ
Doç. Dr. Selma KATALAY
Doç. Dr. Feyza CANDAN
Doç. Dr. Hilal AYDIN
Doç. Dr. Şükran YILDIZ
Doç. Dr. Kamuran AKTAŞ
Doç. Dr. Murat AFSAR
Dr. Öğr. Üyesi Uğur SIDAL
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKYOL
Dr. Öğr. Üyesi Fulya OCAK
Dr. Öğr. Üyesi Orkide MİNARECİ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOÇBAŞ
Araş. Gör. Dr. Birgül AFSAR
Araş. Gör. Dr. Cem AZERİ
Araş. Gör. Dr. İlker PULAT
Araş. Gör. Dr. Emine Erdem YÜRÜR
Araş. Gör. Dr. Barış PAZARBAŞI
Araş. Gör. Dr. Dilek OSKAY
Araş. Gör. Dr. Sevilay ULCAY
Araş. Gör. Dr. Tuğba ŞENTÜRK
Araş. Gör. Esen POYRAZ
Araş. Gör. Burak BATIR
Araş. Gör. Dilek ŞEKER
 
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Abuzer Çelekli Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Aksoy Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Adıgüzel Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Asan Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Dönmez Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Gök Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Arif Gönülol Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Asım Kadıoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ataç Uzel Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Atakan Sukatar Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Yıldız Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Aykut Güvensen Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Dilek Azaz Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşen Türk Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Bayram Göçmen Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Bilal Öztürk Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Şen Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Bozdoğan Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Celaleddin Öztürk Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal Varol Tok Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Cüneyt Akı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Emin Uğurlu Bursa Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erdoğan Çiçek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ertuğrul Sesli Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih Satıl Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Galip Akaydın Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Gıyaseddin Kaşık Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Gül Cevahir Öz İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Gülendam Tümen Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Güleray Ağar Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Gürkan Semiz Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Güven Görk Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Güven Özdemir Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Hacer Ünlü Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Handan Uysal Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Sungur Civelek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice Öğütçü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice Mergen Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Arıkan Ege Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan Yaşa Ege Üniversitesi
Prof. Dr. İsa Gökler Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Kadriye Sorkun Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Kamil Coşkunçelebi Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık Kafkas Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Ali Tabur Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Melih Ertan Çınar Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Meral Birbir Marmara Üniversite
Prof. Dr. Muhlis Özkan Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Ekici Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Barlas Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Musa Doğan Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Küçüködük Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Ateş Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Yamaç Osman Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Duran Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer Dügel Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. N. Ülkü Karabay Yavaşoğlu Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Nazlı Arda İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Neslihan Özdelice İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nevin Keskin Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün Kazancı Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nilüfer Cihangir Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nuray Akbulut Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nurhayat Barlas Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Nusret Ayyıldız Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Olcay Dinç Düşen Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan Erman Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Sert Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Varol Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer Köksal Erman Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Özfer Yeşilada İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Rahime Oral Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Raşit Urhan Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Remziye Deveci Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Sadık Dinçer Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Semra İlhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar Makbul Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar Koca Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Sevcan Celenk Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Şehnaz Bolkent İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Şule Öztürk Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Şükran Dere Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Tuna Uysal Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Uzun Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Ayvaz Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Kalender Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Kumlutaş Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Yücel Koca Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Zekiye Suludere Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. D. Duygu Kılıç Amasya Üniversitesi
Doç. Dr. Ebru Göncü Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Ferruh Aşçı Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan Gür Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan Yıldırım Ege Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Kerim Çiçek Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Mesut Taşkın Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Mesut Kırmacı Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Erol İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Rıza Binzet Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Sevgi Sevsay Erzincan Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş Afyon Kocatepe Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Allı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Leyla Özkan Düzce Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nur Başak Sürmeli İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Örtücü Erzurum Teknik Üniversitesi