Konular

BOTANİK
B-1 Bitki Anatomisi ve Morfolojisi
B-2 Bitki Coğrafyası
B-3 Bitki Fizyolojisi
B-4 Bitki Sitolojisi
B-5 Bitki Islahı ve Genetiği
B-6 Bitki Patolojisi
B-7 Vejetasyon
B-8 Briyoloji
B-9 Etnobotanik
B-10 Palinoloji
B-11 Sistematik Botanik
B-12 Bitki Ekolojisi
B-13 Bitki Embriyolojisi
B-14 Bitki Koruma Biyolojisi
HİDROBİYOLOJİ
HB-1 Deniz Biyolojisi
HB-2 Limnoloji
HB-3 Akuatik Toksikoloji
HB-4 Su Kirliliği
HB-5 Avlama ve Balıkçılık Biyolojisi
HB-6 Su Ürünleri
HB-7 Sulak Alanlar ve Yönetimi
MOLEKÜLER BİYOLOJİ ve GENETİK
MBG-1 Genomiks
MBG-2 Genetik
MBG-3 Moleküler Genetik
MBG-4 Biyoinformatik
MBG-5 Moleküler İmmünoloji
MBG-6 Proteomiks
MBG-7 Kanser Moleküler Biyolojisi
MBG-8 Epigenetik
MBG-9 Sentetik Biyoloji ve Uygulamaları
TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ
TEM-1 Bakteriyoloji
TEM-2 Fungal Biyoloji
TEM-3 Viroloji
TEM-4 Mikrobiyal Genetik
TEM-5 Mikrobiyal Fermantasyon ve Üretim
TEM-6 Mikrobiyal Tasarımlar
ZOOLOJİ
Z-1 Hücre Biyolojisi
Z-2 Biyoçeşitlilik
Z-3 Hayvan Coğrafyası
Z-4 Koruma Biyolojisi
Z-5 Hayvan Sistematiği
Z-6 Populasyon Biyolojisi
Z-7 Hayvan Fizyolojisi
Z-8 Evrim
Z-9 Gelişim Biyolojisi
Z-10 Parazitoloji
Z-11 Etholoji
Z-12 Histoloji
Z-13 Biyoloji Eğitimi ve Öğretimi