Bilimsel Program

24. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ BİLİMSEL PROGRAMI
10.09.2018 PAZARTESİ
(Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, Muradiye)
08:00 – 10:00 Kayıt
10:00 – 13:00 Açılış Programı
Prof. Dr. Kamil KOÇ - Kongre Başkanı
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü
Mustafa Hakan GÜVENÇER - Manisa Valisi

Açılış Oturumu – Prof. Dr. Ali DEMİRSOY
Renklerin Dansı
13:00 – 14:30 Öğle Yemeği (Dumanlıdağ Restoran)
14:30 – 16:00 Çağrılı Konuşmacı – Prof. Dr. Mustafa SARI
Van Gölü İnci Kefalinin Üreme Göçü ve Koruma Çalışmalarına Genel Bir Bakış
16:00 – 16:30 Kahve Arası
16:30 – 18:00 Çağrılı Konuşmacı – Prof. Dr. Musa DOĞAN
Türkiye’de Bulunan Salvia L. (Lamiaceae) Cinsinin Sistematik Yapısının Anlaşılmasında Numerik Sistematik, Moleküler Filogenetik ve Tozlaşma Ekolojisi Araştırmaları
19:30 – 23:00 Hoşgeldiniz Resepsiyonu (Büyük Saruhan Otel)
 
11.09.2018 SALI
(Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, Muradiye)
09:30 – 11:00 Panel: Biyotasarım Pratikleri
Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi İrem DENİZ
11:00 – 11:30 Kahve Arası
SPİL SALONU MESİR SALONU
I. Oturum Mikrobiyoloji Zooloji
11:30 – 11:45 Yonca Yüzügüllü Karakuş
Bacillus pumilus Y7 Katalazının Üretimi, Sulu İkili Faz Sistemi (ATPS) ile Saflaştırılması ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
İlkay Çorak
Paranemastoma karolianus Öcal, 2017 ve Pyza Taurica Gruber, 1979‘nın Mikroanatomisinin Karşılaştırmalı Çalışması (Opiliones: Nemastomatidae)
11:45 – 12:00 Ferruh Aşçı
Organize Sanayi Bölgesi (Uşak) Atıklarından Elde Edilen Küf İzolatının İdentifikasyonu ve Kurşun Toleransının Belirlenmesi
Ahmet Kılıç
Kelaynak Kuşlarındaki (Geronticus eremita) Sayısal Değişimler
12:00 – 12:15 Nouroudini Mohamadou
Mikrobiyal Sürfektanlar
Özhan Şenol
Afit Sistematiğine Katkılar
12:15 – 12:30 Cennet Canan Karaderi
Evsel Atık Yağın P. aeruginosa’da Hücre Sayısı, Yoğunluğu Ve Biofilm Formasyonuna Etkisi
Adile Akpınar
Gaziantep İli Thomisidae (Ordo: Araneae) Faunası
12:30 – 12:45 Çinel Köksal Karayıldırım
Portakal Kabuğundan Elde Edilen Flavonoidin Lipid Bazlı Formülasyonu ve Antibakteriyel Etkinliği
Sedat Per
Türkiye Faunası İçin Yeni Olan Hermanniella gibber Kulijev, 1979 (Acari: Hermanniellidae)’un Taksonomisi, Ekolojisi ve Dağılımı
12:45 – 13:00 Berna Genç
Termofilik Karboksimetilselülazın Anoxybacillus thermarum’dan Üretimi, Saflaştırılması ve Kinetik Karakterizasyonu
Nusret Ayyıldız
Türkçe Akarolojik Terimler Hakkında Bir Değerlendirme
13:00 – 14:30 Öğle Yemeği
II. Oturum Hidrobiyoloji Botanik
14:30 – 14:45 Hilal Aydın
Deniz Kirliliği İzleme Çalışmalarında Biyoindikatör olarak Dinoflagellat Kistleri
Yonca Yüzügüllü Karakuş
Kocaeli'ndeki Bazı Tıbbi Bitkilerde Fenol Oksidaz Enziminin Taranması ve Enzimin Üçlü Faz Ayırma Sistemi ile Saflaştırılması
14:45 – 15:00 Ömer Faruk Coşkun
Lemna minör’de Lantan ve Seryum Genotoksisitesinin RAPD Tekniği ile Belirlenmesi
Özer Erguvan
Arabidopsis thaliana’daki Reseptör Benzeri Kinaz Olan Aday Mekanosensörlerin Genetik Taraması
15:00 – 15:15 Öznur Diler
Su Ürünleri Üretiminde Fitokimyasallar ile Yapılan In Vivo Uygulamaların Balıklarda Büyüme Performansı Üzerine Etkileri
Zübeyde Uğurlu Aydın
Bitkilerde DNA Barkodlamanın Üç Belirteç Bakımından Fritillaria, Anemone ve Gladiolus Cinslerinde Denenmesi
15:15 – 15:30 Buse Şatır Bağatur
Kuzey Ege ve Akdeniz Dinoflagellat Kist Toplulukları ve Önemi
Ali A. Dönmez
Biyoetik: Türkiye Bağlamında Doğa, Yaşam, Biyoloji ve İnsan
15:30 – 15:45 Çiğdem Türksönmez
Marmara Denizi’nden Avlanan Hamsi (Engraulis encrasicolus L., 1758)’lerin Ağır Metal Seviyelerinin Mevsimsel Olarak Belirlenmesi
Gülşah Bağçıvan
Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık İlçeleri (Bursa İli)’ndeki Serpantin Alanlarda Yetişen Bitkiler
15:45 – 16:00 Melike Merve Ayhan
İzmir Körfezi’nde Yaşayan Midye (Mytilus galloprovincialis Lamark, 1819) Türünde Kirliliğin Toplam Hemosit Sayısı Üzerine Etkilerin Belirlemesi
Ali A. Dönmez
Bayrak Tür Polygala azizsancarii’nin Biyolojisi, Biyoçeşitliliği ve Korunması
16:00 – 16:30 Kahve Arası
III. Oturum Moleküler Biyoloji Zooloji
16:30 – 16:45 Yonca Surgun Acar
Arabidopsis thaliana’da Katalaz Genlerinin Bor Eksikliği ve Toksisitesine Yanıtlarının Real-Time PCR ile Belirlenmesi
Sedat Yelkovan
İpek böceği Bombyx mori’de, Pupal Dönemde, Yağ Doku Metabolizması Üzerine İnsülin Ve Glukagon Hormonlarının Etkilerinin Araştırılması
16:45 – 17:00 Yaprak Aslantaş
Termofilik P450-CYP119 Enziminin Rekombinant Üretimi, İzolasyonu ve Aktivite Tayini
Abbas Mol
Akdeniz Bölgesinde Dağılım Gösteren Cicadidae (Homoptera: Cicadoidea) Türlerinin Erkek Çağrı Seslerine Göre Belirlenmesi
17:00 – 17:15 İbrahim Söğüt
Diyabetik Nefropatili (dNP) Vahşi-tip (WT) Farelerde Aktive Protein C (aPC)’nin eNOS Uncoupling Düzenlenmesindeki Koruyucu Rolü
Mehmet Salih Yıkılmaz
Sivrisineklerde (Culex pipiens) Fat Body Miktarının Beslenmeye Bağlı Olarak Değişmesi ve Bunun Yumurta Verimi Üzerine Etkisi
17:15 – 17:30 Necla Birgül İyison
Yeni Bir Allatostatin Reseptörünün Tanımlanması ve Ligand Bağlanma Cebinin Bulunması
Mürşit Ömür Koyuncu
Kuzey Orta Anadolu İlleri Geometridae (Lepidoptera) Familyası Üzerine Notlar
17:30 – 17:45 Oya Sayın
Yenidoğan Kalın Bağırsağında Metoklopramid Etkilerinin Nitrik Oksit Sentaz Enzimleri ile Değerlendirilmesi
Murat Kütük
Bazı Tephritinae (Diptera: Tephritidae) Cins Ve Türlerinin Spermateka Bulb Morfolojilerinin Taksonomik Açıdan Değerlendirilmesi: Bir Elektron Mikroskobu Çalışması
17:45 – 18:00 Ebru Tanrıverdi
İpekböceği Bombyx mori’nin 5.instarda Fenoksikarbın Nörosekresyon Hücreleri Üzerine Etkisi
Esen Poyraz Tınartaş
Büyük Balmumu Güvesi Galleria mellonell’da Larval-Pupal Metamorfoz Süresince Yağ Dokunun Yeniden Şekillenmesinde Etkili Apoptotik ve Otofajik Özelliklerin Araştırılması
 
12.09.2018 ÇARŞAMBA
(Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, Muradiye)
SPİL SALONU MESİR SALONU
I. Oturum Mikrobiyoloji Zooloji
09:30 – 09:45 Göksu Ceylan
Omphalotus olearius (DC.) Singer Kültür Sıvısı Ekstraktının Antioksidan, Antiproliferatif, Antimetastatik ve Antianjiyojenik Etkileri
Fethi Turgut
Sinop Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nın Culicoides Latreille, 1809 (Diptera: Ceratopogonidae) Faunasının Tespiti Üzerine Bir Araştırma
09:45 – 10:00 Yusuf Alan
Anne Sütünde İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin 16s rRna Dizi Analizi İle Tanımlanması, Antibiyotik Dirençlilik Ve Antibakteriyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
Ahmet Duran Ataş
Sağlıkla İlgili Farklı Alanlarda Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinde Selofan-Bant Yöntemi İle Demodex sp. Araştırılması
10:00 – 10:15 Cennet Canan Karaderi
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli ve Enterococcus faecalis’de Farklı Ortam Koşullarında Prolin Aktivite
Nurcan Umur
Sisplatin Ototoksisitesine Karşı Kullanılan Deksametazon Uygulama Metodlarının Proinflamatuar Sinyal Mollekülleri Ekspresyonlarına Göre Karşılaştırılması
10:15 – 10:30 Mustafa Ateş
Çikolata ve Sütlü-Kremalı Keklerin Üretim Aşamalarında Risk Potansiyeli En Yüksek Olan Patojen Bakterilerinin Real-Time PCR Yöntemi İle Belirlenmesi
Hanife Güler Dönmez
HeLa Hücrelerinde Wnt/beta-katenin Sinyal Yolu, Notch Sinyal Yolu ve Apoptozisin İmmünositokimyasal Olarak Değerlendirilmesi
10:30 – 10:45 Derya İşler Ceyhan
Bazı Kültür Bitkilerinde Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizosferik Bakterilerin Karakterizasyonu
Onur Karadal
Göz Sapı Kesilmesinin Mavi Akvaryum Kerevitlerinde (Procambarus alleni) Kabuk Değiştirme Frekansı Üzerine Etkisi
10:45 – 11:00 Mehlika Alper
Entomopatojen Olarak Önemli Bakteri Türleri
Aslı Kandil
Deneysel Endotoksemi Modelinde Tempolün Karaciğer Üzerine Etkileri
11:00 – 11:30 Kahve Arası
II. Oturum Mikrobiyoloji – Botanik Zooloji
11:30 – 11:45 Mustafa Yamaç
Makrofungus İzolatları Tarafından Aflatoksin B1 Biyoyıkımı
Ahmet Mermer
Kentleşme Baskısına Direnen İzmir’in Çift Yaşar ve Sürüngenlerinin Son Durumu
11:45 – 12:00 Rukiye Yavaşer
Zeytin Karasuyu Fenolik Bileşiklerinin Giderilmesinde İmmobilize Lakkaz Enziminin Kullanımının Araştırılması
Kerim Çiçek
Seyhan Deltası’nda Değişken Desenli Gece Kurbağasının Popülasyon Büyüklüğü
12:00 – 12:15 Dilşat Nigar Çolak
Salmo trutta Sindirim Sistemi Mikrobiyal Florasının Proteaz ve Ksilanaz Üretimi Yönünden Taranması
Nilay Gülperçin
Tire (İzmir) Yöresi İncir Bahçelerindeki Taklaböcekleri (Coleoptera: Elateridae) Biyoçeşitliliğinin Besin Tuzaklarla İzlenmesi
12:15 – 12:30 Alev Sezen Erdoğan
Planococcus citreus Bakterisinin Nohutta Kök Patjeni Olan Fusarium oxisporium’un Biyolojik Kontrolünde Kullanılması Üzerine Bir Araştırma
Leyla Özkan
Düzce Üniversitesi Kampüsü Örneğinde; Kampüs ve Avifauna
12:30 – 12:45 Z. İşın Yazıcı Kaya
İstiridye Mantarı (Pleurotus ostreatus) Misel Üretiminde Farklı Doku Kültürü Ortamlarının Kullanılması ve Misel kalitesi Üzerine Etkisi
Leyla Acar
Sivrisinek (Culex pipiens) Larvalarının Kütikulasına Kitin Sentez İnhibitörü Diflubenzuronun Etkisinin Morfolojik Ve Histolojik Olarak Belirlenmesi
12:45 – 13:00 Zeynep Oraloğlu
Bitkisel Çaylarda Kalite ve Güvenlik; Karabaş Otu Standardizasyonu ve Kâfur Miktar Tayini
Anıl Yılmaz
Kaplumbağa Kenesi Hyalomma aegyptium (Acari:Ixodidae) Üzerinde Hücre Kültürü Çalışması
13:00 – 14:30 Öğle Yemeği
III. Oturum Moleküler Biyoloji – Zooloji Botanik
14:30 – 14:45 Nuray Varol
17-DMAG Aracılı WIF1 Reaktivasyonunun Androjen Bağımlı Prostat Kanser Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkisi
Fethi Ahmet Öner
Badem Ağacı (Prunus sp.) Üzerinde Yaşayan Ökseotu (Viscum album ssp.)'un İn Vitro Antifungal Aktivitesinin Araştırılması
14:45 – 15:00 Ebru Şancı
Streptozotosin’in Karaciğer Üzerindeki Toksik Etkisinin Histokimyasal Değerlendirilmesi
Burcu Çetin
Yara Otu (Prunella vulgaris L.) Bitkisinin Mikroçoğaltımında Bitki Büyüme Düzenleyicilerin Rolü
15:00 – 15:15 Gülşah Albayrak
Melanin Pigmentli Dokularda Demelanizasyon Yöntemi
Halime Gök
Köklüce Kanyon (Araban-Gaziantep) Florası
15:15 – 15:30 Kübra Dağcı
6 Aylık Wistar ve WAG/Rij (Absans Epilepsili) Sıçanların Beyin Dokularının FT-IR Spektroskopisi ile Karşılaştırılması Olarak İncelenmesi
Kübra Nur Aslantaş Tetik
Etnobotanik Açıdan Önemli Urtica dioica L. Taksonlarının Malatya İlindeki Doğal Yayılışa Sahip Farklı Populasyonlardan Elde Edilen Uçucu Yağ Bileşiklerinin Değerlendirilmesi
15:30 – 15:45 Emine Kandemiş
Uzun Kodlanmayan RNA'lar ile Kanser Kök Hücre Popülasyonu Arasındaki Etkileşim
Dilek Oskay
Dianthus somanus’un Üreme Biyolojisi Üzerine Gözlemler
15:45 – 16:00 Esin Akbay
Amiodoron toksisitesinin önlenmesinde N-asetil sistein, C Vitamini ve E Vitamininin etkinliğinin değerlendirilmesi
Neşe Evcil
Farklı Isırgan Tohumu Yağlarının (Urtıcae Pilulıferae oleum) Antikanserojen Etkilerinin Karşılaştırılması
16:00 – 16:30 Kahve Arası
IV. Oturum Mikrobiyoloji - Botanik Zooloji - Hidrobiyoloji
16:30 – 16:45 Ayşegül Kozak
Cystoseira foeniculacea (Linnaeus) Greville Türünde Florotanin Miktarının Mevsimsel Değişimi ve Epifitik Flora ile İlişkisi
Derya Akbaş
Kuersetinin Parazitoit Bracon hebetor Say, 1863 (Hymenoptera: Braconidae)’nin Yumurta Yüküne Etkileri
16:45 – 17:00 Zeynep Kızılelma 
İzmir Körfezi Kıyılarındaki Deniz Çöplerinin Miktarı ve Kompozisyonu
Elif Yamaç
Tedavi Edilerek Doğaya Salınan Kara Akbaba (Aegypıus monachus L.) Bireylerinin Hayatta Kalmaları Ve Dağılımları Üzerine Gözlemler
17:00 – 17:15 M. Burak Batır
Esansiyel Ve Non-Esansiyel Metallerin Chlorella vulgaris'in Fotosentetik Gen Transkripsiyonu Ve Remediasyonu Üzerine Etkisi
20:30 – 23:00 Gala Yemeği
 
13.09.2018 PERŞEMBE
(Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi, Muradiye)
10:00 – 10:30 Orkun Başarır
Ülkemizdeki Biyologların Sorunlarına Çözüm Bulunması İçin İzlenebilecek Yöntemler
10:30 – 12:00 Kapanış Paneli
Moderatör: Prof. Dr. Kamil KOÇ
13:00 – 19:00 Spil Gezisi