24. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ’NE NEDEN KATILMALIYIM ?
  • Gelenekselleşmiş ve en köklü ulusal toplantılarımızdan biri olan Kongreyi sahiplenmek için,
  • Ortak ve tek bir ses olabilmek için, camia adına fikir üretebilmek için,
  • Sürekliliği sağlayabilmek için,
  • Ulusal bir kongrede aşağıda belirtildiği gibi uluslararası düzeydeki kazanımlara erişebilmek için.
    • Talep eden katılımcıların uygun bulunan bildirileri (sözlü/poster) tam metin olarak “Acta Biologica Turcica” dergisinde basılabilecektir. Bilindiği gibi günümüzdeki adı “Acta Biologica Turcica” olan dergi 9 Aralık 1949’da Türk Biyoloji Derneği’nin yayın organı olarak Ord. Prof. Dr. Curt KOSSWIG tarafından “Biologi” adıyla kurulmuştur.
    • İsteyen katılımcıların bildirileri (sözlü/poster) değerlendirme sürecinden sonra uluslararası “Kitap Bölümü” şeklinde (TR/İNG) olarak basılabilecektir.
    • Talep edilmesi halinde lisans ve lisansüstü öğrencileri tarafından sunulacak olan bildiriler (sözlü/poster) hakem kurulu tarafından değerlendirildikten sonra ödüllendirilecektir (1.,2.,3.).

• İsteyen katılımcılar sözlü ve poster bildirilerinin SADECE ÖZETİNİ (tam metnini değil) elektronik özet kitapçığında ÖZET BİLDİRİ olarak bastırabilir.